Özgür ve eşit yaşam için ekoloji perspektifini hayata geçirmek, parti organları aracılığı ile ekoloji perspektifini toplumsallaştırmak ne kadar sorumluluğumuz ise yaşam alanlarını, yaşamı korumak ve özgürleştirmek de bir o kadar önceliklerimiz içindedir. Doğanın haklarını korumak ve savunmak meşru hukuk ilkemizdir.

Bu doğrultuda; il ve ilçenizde yapılacak ekoloji çalışmalarının; Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ekoloji meclisleri ve yerel ekoloji mücadeleleri ile ortak yürütülmesi, HDP ekoloji komisyonu üyelerinin yerel meclislerde (mahalle meclislerinde) kolektif ve kurumsal çalışmaların örülmesine katkı vermesi, yerel meclisleri ve özyönetim çalışmalarını örgütlemesi, sağlık-emek-kadın-ekoloji perspektifinde özyönetim tartışmalarının gerçekleştirilmesi çalışma yöntemlerimizin temelini oluşturur.

Kentsel Dönüşüm, suyun ticarileştirilmesi, enerji projeleri, maden işletmeciliği, yol, köprü, marina yapımı vb. yaşama ve yaşam alanlarına sermaye müdahalelerinin yaşama etkilerini, o yerelde yaşayanlara bilgilendirmek, gerekli araştırma ve incelemeleri yürütmek ve sonuçlarını parlamenter siyasete taşımak parti örgütünün ve ekoloji komisyonunun sorumluluklarındandır. HDP olarak; yaşamakta olduğumuz düzen ve koşullar ne olursa olsun, partinin ekoloji perspektifini yaşama geçirmeye, ekoloji perspektifinin tüm partililer tarafından sahiplenilmesine, içselleştirilmesine, toplumsallaştırmasına, siyasal ve toplumsal alanda yaşam alanlarını korumaya kararlıyız.